Nuværende  
General Reversmærker

Danske Division
( Har ikke pt. ikke nogen side )
1. Jyske Brigade
( Har ikke pt. ikke nogen side )
3, Jyske brigade
( Har ikke pt. ikke nogen side )
1. Sjællandske Brigade
( Har ikke pt. ikke nogen side )

Den Kongelige livgarde
Hvis du vil vide mere

Gardehusarregimendtet
Hvis du vil vide mere
Jægerkorpset
Hvis du vil vide mere
Patruljekompagni / Danske Division
Hvis du vil vide mere

Jyske Kampgruppe
Hvis du vil vide mere
Forsvarets Auditørkorps
Hvis du vil vide mere
Telegrafregimendtet
Hvis du vil vide mere
Hærens flyvetjeneste
(er pt. ikke aktiv)

PLR (63).jpg (18346 byte)

Jyske Dragonregiment opklaringen
Hvis du vil vide mere
Jyske Dragonregiment
Hvis du vil vide mere
Prinsens Livregiment
Hvis du vel vide mere
Prinsens Livregiment
Stabskompani

Kongens Artilleriregiment
Hvis du vil vide mere
Dronningens Artilleriregiment
(er pt. ikke aktiv)
Ingeniørregmentet
Hvis du vil vide mere
Forsvarets Lægekorps

   
Lokalforsvarsregion Bornholms Værn
Hvis du vil vide mere
Lokalforsvarsregion Bornholms Værn OPK.
( Har ikke pt.ikke nogen side )