Mærkerne på denne side. Er enten Mærket eller Enheden nedlagt.
       
 

 

  Forsvarets center for Lederskab

Det DK. Internationale
logistik center

 

3 Bataillon 8 Bataillon 10 Bataillon 14 Bataillon
15 Bataillon 20 Bataillon 21 Bataillon 2 regiment
O 005.jpg (63360 byte) O 047.jpg (28072 byte)
3 Regiment 6 Regiment

Slevigskefodregiment

Den sorte Bataillon

O 072.jpg (37629 byte)

Musikerpersonel

Kongens Adjudantstab

FN Mærket
Fra 1956 til 1960
Øster & Vester
Landsdelkomando

 

FN-afdelingen

Forsvarsstaben

Bornholms Værns Infanteri

Bornholms Værns Infanteri

Gardehusarregiment Gammel

Gardehusarregiment
Opklaringen

Gardehusarregiment

Sjællandske Livregiment

Dronningens Livregiment Gammel Dronningens Livregiment Kongens Jyske Fodregiment Falsterske Fodregiment

Kongens Artilleriregiment

Sønderjyske Artilleriregiment

Sjællandske artilleriregiment

Nørrejyske artilleriregiment
gammel

Jyske luftværnsenhed

Sjællandske Luftværnsenhed

Danske Livregiment

Danske Livregiment
Gammel

2, Jyske Brigade

2, Sjællandske Brigade

Jyske Dragonregiment

Jyske Ingeniørregiment

Jyske Telegrafregiment

Sjællandske telegrafregiment

Forsvars Intendanturkorps

Fynske Livregiment

B 013.jpg (26494 byte)  

 

Civilforsvaret Dette er en stor model.  

Fynske Livregiment Staben

     

Disse mærker er fra før år1945

 

 
  Ingeniørregiment

Værkstøjsskolen